Ajankohtaista

Ajankohtaista

1.3.2022

Uusi hallituksen esitys eduskunnalle seksuaalirikoksia koskevaksi lainsäädännöksi

Torstaina 17.2.2022 annettiin hallituksen esitys eduskunnalle seksuaalirikoksia koskevaksi lainsäädännöksi. Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi seksuaalirikoksia koskeva rikoslain 20 luku. Esityksen tavoitteena on vahvistaa seksuaalisen itsemääräämisoikeuden ja henkilökohtaisen koskemattomuuden suojaa sekä parantaa rikosoikeudellista suojaa lasten koskemattomuuden ja häiriöttömän kehityksen turvaamiseksi. Tarkoitus on myös yhdenmukaistaa ja selkiyttää seksuaalirikoksia koskevia säännöksiä rikoslaissa. Esitystä valmisteltiin oikeusministeriössä kahden ja puolen vuoden […]

Lue lisää

25.1.2022

Kilpailukieltosopimukset työsuhteissa muuttuivat

Uusi vuosi tuo uutta myös työoikeuden saralla. Työsopimuslain kilpailukieltoa koskevia säännöksiä on uudistettu ja uusi sääntely astui voimaan 1.1.2022. Muutoksen tarkoituksena on vähentää kilpailukieltojen käyttämistä ainoastaan estääkseen työntekijä siirtymästä kilpailijan palvelukseen ja ylipäänsä tilanteissa, joissa kilpakilukielto työsopimuslain mukaan olisi mitätön. Erityisesti huomioitavaa on se, että myös vanhat kilpailukiellot tulevat lain soveltamisalan piiriin, ellei niitä irtisanota […]

Lue lisää

24.9.2021

Haemme asianajotoimistoomme oikeustieteen opiskelijaa osa-aikaiseen työsuhteeseen

Asianajotoimisto Susiluoto Oy hakee alkuvaiheen (1.–3. vuosikurssin) oikeustieteen opiskelijaa harjoittelijaksi vähintään vuodeksi, jonka jälkeen mahdollisuus toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Tehtäviin kuuluvat erilaiset asiakaspalvelutehtävät sekä toimistomme juristien avustaminen muun muassa asiakirjojen laatimisessa ja selvitystöissä sekä muissa toimeksiantojen hoitamiseen liittyvissä tehtävissä. Kielitaito, etenkin englannin kielen suullinen ja kirjallinen osaaminen, katsotaan hakijan eduksi. Työpäivien viikoittainen määrä on 1–3 […]

Lue lisää

26.5.2021

Hallituksen jäsenen vastuusta ympäristörikoksesta

Ympäristön turmelemista koskevaa rikoslain tunnusmerkistöä pidetään jo lähtökohtaisesti vaikeaselkoisena, eikä vähiten siksi, että siinä viitataan paljolti rikoslain ulkopuoliseen normistoon, mikä tekee säännöksen jäsentyneestä lukemisesta vaikeaa. Lisäksi tunnusmerkistön soveltamisessa nousee esiin tuottamusta, tunnusmerkistön mukaista tekotapaa sekä seurauselementtiä koskevia kysymyksiä, mutta keskitytään tässä lyhyessä kirjoituksessa toiseen kiperään kysymykseen, eli vastuun kohdentumiseen. Yleisten rikosoikeudellisten vastuun kohdentumista koskevien oppien […]

Lue lisää

14.5.2021

#oikeusjaksaa

Työssä raataminen jaksamisen rajamailla taitaa olla aika monelle tuttua ainakin hetkittäin. Kukaan ei varmasti työelämään siirtyessään ja työpaikkoja vaihtaessaan sellaista tilaa tavoittele. Silti monet löytävät itsensä raatamasta yli kohtuuden. Kun itse olen koko asianajajaurani ollut yrittäjäosakasasemassa, omalta kohdaltani tiedän täsmälleen, miten ja miksi siihen tilanteeseen päädyn. Tiedän myös, miten sitä voi yrittää välttää. Minulla on […]

Lue lisää

8.4.2021

Haemme asianajotoimistoomme oikeustieteen opiskelijaa osa-aikaiseen työsuhteeseen

Asianajotoimisto Susiluoto Oy hakee alkuvaiheen (1. tai 2. vuosikurssin) oikeustieteen opiskelijaa harjoittelijaksi vähintään vuodeksi, jonka jälkeen mahdollisuus toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Tehtäviin kuuluvat erilaiset asiakaspalvelutehtävät sekä toimistomme juristien avustaminen muun muassa asiakirjojen laatimisessa ja selvitystöissä sekä muissa toimeksiantojen hoitamiseen liittyvissä tehtävissä. Kielitaito, etenkin englannin kielen suullinen ja kirjallinen osaaminen, katsotaan hakijan eduksi. Työpäivien viikoittainen määrä […]

Lue lisää

6.4.2021

Maankäyttö- ja rakennuslaki = rakentamisen laatu?

Olen 80–90-lukujen taitteesta alkaen työssäni ollut lähellä rakennusalaa, eivätkä kiinteistö- ja asuntokaupatkaan kaukana ole pysyneet. Olen tullut seuraavaan tulokseen: en haluaisi olla talo. Kun olisin vasta pilke tekijöiden silmäkulmassa, minun odotettaisiin olevan täydellinen. Kun olisin valmis, pitäisi huolehtia ihmisten turvallisuudesta ja terveydestä. Kun olisin vanha, riideltäisiin siitä, olenko vanha vai viallinen. En myöskään haluaisi olla […]

Lue lisää

26.2.2021

Rikoksen uhrin oikeudet rikosprosessissa

Rikosilmoituksen tekeminen Rikoksen uhrin on tärkeää ilmoittaa rikoksesta poliisille mahdollisimman pian rikoksen selvittämisen helpottamiseksi. Rikosilmoituksen tekemistä voidaan myös edellyttää vahingon- tai vakuutuskorvauksen saamiseksi. Rikosilmoituksen voi tehdä esimerkiksi poliisille rikospaikalla, poliisiasemalla sekä sähköisesti tai mikäli muita kanavia ei ole käytettävissä, puhelimitse. Rikoksen uhrin tuki Lääkäri- tai muiden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen lisäksi monet järjestöt tarjoavat rikoksen […]

Lue lisää

8.2.2021

Some-maailman vastuukysymyksiä

Sosiaalinen media ja sen eri alustat mm. Facebook, Instagram, Twitter ja Snapchat ovat muodostuneet vakiintuneeksi osaksi ihmisten elämää. Tämän lisäksi sosiaalinen media on ollut jo pitkään merkittävä yritysten viestinnän ja markkinoinnin väline sekä poliittisen vaikuttamisen kanava. Some-aikakaudella huolta herättävät trollit, nuorten parissa edelleen valtavassa kasvussa olevan nettikiusaamisen eri muodot, vihapuhe ja virheellisen tiedon usein suunnitelmallinen […]

Lue lisää

24.9.2020

Millaisia musiikillisia ilmaisuja tekijänoikeudella voidaan suojata?

  Suomen tekijänoikeuslain mukaan sillä, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen, on tekijänoikeus teokseen. Jotta teos olisi suojattavissa tekijänoikeudella, tulee sen olla itsenäinen ja omaperäinen eli teoksen tulee ylittää ns. teoskynnys. Kansainvälisesti omaperäisyys-termillä (eng. ”originality”) on kuitenkin vaihteleva merkityssisältö. Euroopan unionin tasolla termin sisältöä on kuitenkin selvennetty unionin tuomioistuimen ratkaisukäytännössä. Tuomioistuin on katsonut, että […]

Lue lisää