Ihmiset

Curriculum Vitae

  • oikeustieteen kandidaatti 1989, Helsingin yliopisto
  • varatuomari 1990
  • asianajaja 1994
  • asianajotehtävissä vuodesta 1990
  • osakas Asianajotoimisto Susiluoto Oy:ssä
  • tuntiopettajana siviili-, kauppa-, ja esineoikeuden käytännön kurssilla Helsingin yliopistossa, Helsingin yliopiston Avoimessa yliopistossa ja Helsingin Suomenkielisessä työväenopistossa
  • julkaisuja: artikkeleita Suomen Sisäilmayhdistys ry:n julkaisuissa, osatekijä teoksessa Asiakirjamalleja 2012, 10. painos, Talentum

Heikki Uotila

Asianajaja, varatuomari

  • Kielitaito: Suomi, englanti

Heikki Uotilalla on pitkä kokemus rikosoikeudesta ja hän on toiminut asianajajana yli 20 vuotta. Asiakkaina on paljon erilaisten yritysten työntekijöitä ja johtoon kuuluvia henkilöitä, joihin on kohdistettu työtehtäviin liittyviä rikosepäilyjä. Hän on myös avustanut useassa jutussa viranhaltijoita, joiden on epäilty menetelleen virkatoimien vastaisesti. Tyypillisiä juttuja ovat mm. työturvallisuuteen, ympäristön turmelemiseen, talousrikoksiin ja virkarikoksiin liittyvät toimeksiannot. Sen lisäksi hän on syventynyt kiinteistö- ja asuntokaupan ja rakentamisen oikeudellisiin kysymyksiin sekä ympäristöoikeuteen. Heikki on pitänyt yli kymmenen vuotta Helsingin yliopistolla, avoimessa yliopistossa ja työväenopistoilla siviili-, kauppa- ja esineoikeuden käytännönkursseja, mikä on mukavaa vaihtelua asianajajan työhön.

Erikoisosaamisalueet: