Ihmiset

Leena Kuhanen

Curriculum Vitae

  • 1.9.2014 lukien Specialist Counsel, varatuomari
  • asianajaja 1.3.2016 lukien
Leena Kuhanen

Leena Kuhanen

Asianajaja

  • Kielitaito: suomi, englanti, ruotsi

Leena Kuhanen työskentelee yritysjuridiikan parissa. Hänen erikoistumisalueitaan ovat yhtiö- ja sopimusoikeus sekä vakuutus -ja vahingonkorvausoikeus.

Yritysjuridiikan tehtävissä Leena on perehtynyt yritysjärjestelyihin, hyvään hallintotapaan,  tietosuojaan ja kilpailuoikeudellisiin kysymyksiin.

Leena Kuhanen hoitaa siviilioikeudellisia riitoja.  Hän on myös Suomen Asianajajaliiton sovittelijalautakunnan nimeämä sovittelija.  

Leena Kuhanen toimii ulkoistettuna Compliance Officerina ja kouluttaa vakuutusalalla.

Leena avustaa eri toimialojen yrityksiä myös valitusasioissa Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnassa sekä Vakuutusoikeudessa.

Hän on toiminut aiemmin muun muassa rahoituksen ja pääomasijoituksen juristina sekä suuryritysten sopimus- ja vahingonkorvausoikeuden johtavana asiantuntijana.

Erikoisosaamisalueet: