Ihmiset

Curriculum Vitae

 • oikeutieteen kandidaatti, Helsingin yliopisto 1993
 • asianajaja 1997
 • Asianajotoimisto Susiluoto Oy:n osakas (2007-) ja hallituksen jäsen (2015-2017, 2018-)
 • Asianajotoimisto Susiluoto Oy:n toimitusjohtajan tehtävissä 4/2012- 4/2015
 • Suomen Asianajajaliiton valtuuskunnan jäsen 2005-2011
 • Helsingin Asianajajayhdistyksen hallituksen jäsen 2006-2010
 • Suomen Asianajajaliiton hallituksen varajäsen 6/2017 -
 • Tekijänoikeusneuvoston jäsen vuodesta 2009-
 • Suomen Asianajajaliiton edustajana eri lainvalmistelutyöryhmissä
 • Julkaisuja; osatekijä teoksissa Asiakirjamallit 2008 (9.painos) ja 2012 (10.painos), Talentum; useita tekijänoikeudellisia artikkeleita lehdissä

Mari Lampenius

Asianajaja

 • Kielitaito: suomi, englanti, ruotsi

Mari Lampenius on valmistumisestaan lähtien työskennellyt riidan ratkaisuissa hoitaen neuvotteluja ja oikeudenkäyntejä sekä siviili- että rikosasioissa. Hänellä yli 20 vuoden kokemus oikeudenkäyntien hoitamisesta, ja siten myös oikeudenkäynnissä esitettävän näytön ja sen riittävyyden arvioinnista.

Immateriaalioikeudellisia asioita Mari on hoitanut valmistumisestaan lähtien. Työtehtäviin sisältyy lähes päivittäin oikeudellisen neuvonnan antamista tekijänoikeudellisissa ja muissa sisällöntuotantoon liittyvissä asioissa, sopimusneuvottelujen käymistä sekä sopimusten laatimista. Asiakkaina on sekä sisällöntuottajia että käyttäjiä. Mari on toiminut vuodesta 2009 lähtien Tekijänoikeusneuvoston jäsenenä, missä tehtävässään hän joutuu arvioimaan erilaisia tekijänoikeudellisia kysymyksiä.

Insolvenssioikeudellisiin asioihin liittyen hän hoitaa konkurssipesiä. Rikosprosesseissa hänellä on erityisosaamisena talousrikosasiat, ja hän on hoitanut laajoja ja talousasioiden osaamista vaativia oikeudenkäyntejä.

Erikoisosaamisalueet: