Ihmiset

Mikko Ruuttunen

Curriculum Vitae

  • oikeustieteen kandidaatti 2005, Helsingin yliopisto
  • asianajoalalla vuodesta 2005
  • varatuomari 2011
  • asianajaja 2012
  • Asianajotoimisto Susiluoto Oy:n palveluksessa vuodesta 2011
Mikko Ruuttunen

Mikko Ruuttunen

Asianajaja, varatuomari

  • Kielitaito: suomi, englanti, saksa

Mikko Ruuttunen on erikoistunut rikosoikeuteen ja työoikeuteen. Hän avustaa yrityksiä näihin oikeudenaloihin liittyvissä oikeudenkäynneissä sekä silloin, kun yrityksiin kohdistetaan vaatimuksia, että silloin, kun yritys on kantajaosapuolena. Hänen praktiikkaansa kuuluvat myös työturvallisuusasiat ja työturvallisuusrikoksiin liittyvien oikeudenkäyntien hoitaminen. Mikko myös neuvoo yrityksiä työoikeudellisissa tulkintakysymyksissä ja laatii työoikeuteen liittyviä asiakirjoja.

Mikolla on laaja kokemus myös vahingonkorvausoikeudellisista toimeksiannoista. Yhtenä erikoisalana hänen hoitamiinsa toimeksiantoihin kuuluvat henkilökuljetusalan ja taksialan juridiset kysymykset. Lisäksi hän on hoitanut paljon hallintolainkäyttöön kuuluvia toimeksiantoja.

Mikko on Asianajajaliiton kouluttama sovittelija.

Erikoisosaamisalueet: