Asunto-osakeyhtiö ja muut yhtiöoikeudelliset asiat

Palvelut

Asunto-osakeyhtiö ja muut yhtiöoikeudelliset asiat

Yhtiöoikeudellinen lainsäädäntö on laajaa ja yksityiskohtaista. Kun siihen liittyviä kysymyksiä tulee vastaan, on syytä käyttää asiantuntevan asianajajan apua. Asianajajillamme on osake- ja asunto-osakeyhtiölain soveltamiseen ja tulkintakysymyksiin erityistä asiantuntemusta. Asianajaja voi arvioida

  • asemanne ja oikeutenne osakkaana tai yhtiön toimielimen jäsenenä
  • yhtiön päätöksenteon laillisuutta
  • asunto-osakeyhtiön kunnossapitovastuut

Lisäksi asianajajamme voi avustaa

  • yhtiön tekemien päätösten moiteprosesseissa
  • kiistatilanteissa yhtiötä, sen hallintoa tai muita osakkaita vastaan
  • osakassopimusten laatimisessa
  • osakkeiden lunastustilanteissa
  • yhtiöjärjestysten muutostilanteissa ja muissa yhtiökokousasioissa
  • osakasta hänen vaatimuksissaan
  • oikeudenkäynneissä ja neuvotteluissa

Teitä palvelee

Muut palvelut