Palvelut

Kiinteistöoikeus ja asuntokauppa

Riskien ja kustannusten minimoimiseksi on erittäin tärkeää käyttää apuna lakimiestä, jolla on aitoa asiantuntemusta. Kysymys on usein kauppakirjan ehtojen lisäksi rakennusteknisistä yksityiskohdista ja niihin liittyvistä syy-seuraussuhteista. Asianajajamme hallitsevat kokonaisuuden. Asianajajamme

  • tarkistavat ja laativat kauppakirjat, hallinnanjakosopimukset ja rasitesopimukset
  • selvittävät oikea-aikaiset ja riittävät reklamoinnit
  • avustavat teknisen asiantuntijaselvityksen hankkimisessa
  • selvittävät oikeudellisen asemanne, taloudelliset riskinne ja vastuukysymykset
  • neuvottelevat sovintoratkaisusta ja hoitavat tarvittaessa oikeudenkäynnin

Teitä palvelee

Muut palvelut