Kiinteistöoikeus ja asuntokauppa

Palvelut

Kiinteistöoikeus ja asuntokauppa

Riskien ja kustannusten minimoimiseksi on erittäin tärkeää käyttää apuna lakimiestä, jolla on aitoa asiantuntemusta. Kysymys on usein kauppakirjan ehtojen lisäksi rakennusteknisistä yksityiskohdista ja niihin liittyvistä syy-seuraussuhteista. Asianajajamme hallitsevat kokonaisuuden. Asianajajamme

  • tarkistavat ja laativat kauppakirjat, hallinnanjakosopimukset ja rasitesopimukset
  • selvittävät oikea-aikaiset ja riittävät reklamoinnit
  • avustavat teknisen asiantuntijaselvityksen hankkimisessa
  • selvittävät oikeudellisen asemanne, taloudelliset riskinne ja vastuukysymykset
  • neuvottelevat sovintoratkaisusta ja hoitavat tarvittaessa oikeudenkäynnin

Teitä palvelee

Muut palvelut