Perheoikeus ja perintöoikeus

Palvelut

Perheoikeus ja perintöoikeus

Perhe- ja perintöoikeudellisten asioiden hoitamisessa asianajajan ammattitaito ja kokemus ovat ensiarvoisen tärkeitä. Perukirjan laatiminen ja perinnönjako koskettaa kaikkia jossain elämän vaiheessa.

Yksinkertaiselta vaikuttavalla testamentilla, avioehto-, ositus- tai perinnönjakosopimuksella on kauaskantoisia seurauksia ja verovaikutuksia, joiden selvittämisessä asianajaja voi auttaa. Toimeksiantoihin voivat kuulua

• avio- ja avoliiton oikeudelliset kysymykset, avioehdon laatiminen
• kansainvälisiin perhesuhteisiin liittyvät kysymykset
• lasten huolto, asuminen ja elatus erotilanteessa
• omaisuuden ositus
• edunvalvontavaltuutukset ja edunvalvontatehtävät
• testamentit
• perunkirjoitus ja perinnönjako

Asianajaja avustaa asiakirjojen laatimisessa, neuvotteluissa ja oikeudenkäynneissä.

Juristimme toimivat myös pesänselvittäjinä ja -jakajina sekä perheasioiden sovittelijana.

Teitä palvelee

Muut palvelut