Työoikeus ja työturvallisuusasiat

Palvelut

Työoikeus ja työturvallisuusasiat

Asianajotoimistollamme on työoikeuteen erikoistunutta osaamista ja pitkä kokemus ongelmatilanteiden hoitamisesta. Asianajajamme selvittävät oikeudellisen asemasi ja tarjoavat ratkaisuvaihtoehdot. Lakimiehemme pyrkivät neuvottelemaan ratkaisun puolestasi tai hoitavat tarpeelliset oikeudenkäynnit ja hallintovalitukset. Toimeksiantoihin liittyviä kysymyksiä voivat olla

 • epäselvyydet työsuhteen ehdoissa
 • epäselvyydet lain, esim. työaikalain soveltamisessa
 • työehtosopimusten soveltamiskysymykset
 • virkasuhteisiin liittyvät kysymykset
 • lakimies auttaa tekemään johtajasopimukset
 • yt-tilanteet
 • irtisanomistilanteet
 • kilpailukieltotilanteet
 • yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokysymykset
 • työnantajalle tai ulkopuoliselle aiheutetut vahingot

 

Työturvallisuuskysymyksiin liittyvät toimeksiannot ovat olennainen osa työoikeudellista palveluamme. Asianajaja voi avustaa

 • esitutkintavaiheessa
 • oikeudenkäynnissä
 • mahdollisissa korvausneuvotteluissa

Teitä palvelee

Muut palvelut