Rakentaminen, kaavoitus ja ympäristö

Palvelut

Rakentaminen, kaavoitus ja ympäristö

Asianajajamme ovat pitkään toimineet läheisessä yhteistyössä rakennusalan eri toimijoiden kanssa ja he tuntevat alan toimintaympäristön. Toimistollamme on vankka kokemus alan normeista ja vakiintuneista menettelytavoista. Toimeksiantajinamme on sekä tilaaja-, urakoitsija- että konsulttiyrityksiä.

 • rakennusalan sopimukset, tarkistukset ja konsultointi
 • YSE- ja KSE-soveltamiskysymykset
 • RS-hankkeisiin liittyvät kysymykset
 • asunto-osakeyhtiölain ja asuntokauppalain soveltamiskysymykset
 • rasitteet ja hallinnanjakosopimukset
 • kiinteistökaupat ja maanvuokrasopimukset; tarkistukset ja konsultointi
 • maankäyttö- ja rakennuslain ja kiinteistönmuodostamislain soveltamiskysymykset
 • hallinto-oikeudelliset lupamenettelyt ja valitusprosessit
 • vastuu- ja korvauskysymykset
 • sopimusriidat- ja neuvottelut
 • välimiesmenettelyt ja oikeudenkäynnit
 • ympäristövahinkoasiat

Teitä palvelee

Muut palvelut