Rikosvastuu yrityksissä

Palvelut

Rikosvastuu yrityksissä

Yhtiö tai yhteisö voi olla rikoksen asianomistaja, jolloin usein tarvitaan juristin apua. Tietyissä rikosasioissa, kuten työ-, rahanpesu-, elinkeino- ja arvopaperimarkkinarikoksissa yhtiö tai yhteisö voi olla myös vastaajan asemassa. Yhtiöön tai yhteisöön voidaan myös kohdistaa työntekijän epäiltyyn rikokseen liittyviä vahingonkorvausvaatimuksia. Talousrikosten selvittäminen on vaikeaa, taloudelliset intressit ovat usein huomattavat ja niistä seuraavat oikeudenkäynnit haasteellisia ja pitkiä. Toimistomme juristit ovat erittäin kokeneita rikosasioiden tuntijoita ja oikeudenkäyntiasianajajia. Asianajajamme

  • avustavat yritystä reagoimaan oikein rikosepäilyn ilmetessä
  • arvioivat yhtiön tai sen toimihenkilöiden oikeudellisen aseman
  • avustavat tilanteen omaehtoisessa selvitystyössä
  • selvittävät korvauskysymykset
  • avustavat tutkintapyynnön tekemisessä ja esitutkinnassa
  • avustavat oikeudenkäynneissä

Teitä palvelee

Muut palvelut