Sopimusoikeus ja vahinkojen korvaaminen

Palvelut

Sopimusoikeus ja vahinkojen korvaaminen

Yritysten ja yhteisöjen on tärkeää ennakoida mahdolliset sopimusten rikkomistilanteet ja rikkomusten seuraukset jo sopimusta laadittaessa. Sopimusrikkomukset synnyttävät korvausvaatimuksia ja –vastuita. Tulkinnanvarainen tai huolimattomasti tehty sopimus antaa tilaa väitteille sopimusrikkomuksista ja lisää siksi korvausriskiä.

  • avustamme sopimusneuvotteluissa ja sopimusten laatimisessa
  • arvioimme sopimustenne riskit ja muutostarpeet
  • konsultoimme eri aloilla voimassa olevista yleisistä sopimusehdoista
  • avustamme yritystänne reagoimaan riitatilanteissa

Vahingonkorvausoikeus sisältää arkipäiväisyydestään huolimatta vaikeita juridisia kysymyksiä. Syy-seuraussuhteiden ja syyllisyyskysymysten ratkaiseminen on usein haasteellista. Myös vahingon määrän selvittäminen voi olla monimutkaista. Vastuu- ja korvauskysymyksissä:

  • selvitämme korvausvaatimuksen oikeudelliset perusteet
  • selvitämme mitkä kaikki tahot vahingosta vastaisivat
  • arvioimme vahingon oikean taloudellisen määrän
  • selvitämme vakuutusturvan ja avustamme korvausten hakemisessa
  • avustamme sovintoneuvotteluissa
  • avustamme mahdollisessa oikeudenkäynnissä

Teitä palvelee

Muut palvelut