Poikkeustilan tiedote

Poikkeustilan tiedote

Toivomme kaikille asiakkaillemme terveyttä ja sitkeyttä tässä erittäin haasteellisessa poikkeustilanteessa. Toimistomme palvelee normaalisti, ja työmme on organisoitu etätyöjärjestelyin samalla kun toimistollamme on tarpeellinen miehitys. Neuvottelut asiakkaiden kanssa voimme käydä etänä. Etäneuvottelu suuremmallekin ryhmälle on helppo järjestää. Opastamme asiakkaitamme tässä, jos menettely on vieras. Puhelin ja sähköposti toimivat epidemiankin aikana. Mikäli on välttämätöntä, voimme järjestää neuvottelun myös toimistollamme tiedossa olevia varotoimia käyttäen. Joidenkin asiakirjojen oikeaksi todistaminen edellyttää käyntiä toimistollamme.

Yritystoiminnan sopimussuhteissa ja kassavirrassa ilmenevät häiriöt on syytä käsitellä viivyttelemättä ja etsiä niihin sopimuskumppanin kanssa ratkaisu. Jos taloudellinen tilanne ehtii kehittyä kriittiseksi, yrityksen vastuuhenkilöiden on hyvä tiedostaa, mitä päätöksiä he voivat varojen käytön suhteen tehdä.

Käytettävissä olevat sopeutustoimet tulee arvioida ja suunnitella niiden oikea-aikainen toimeenpano. Työntekijät ovat pääsääntöisesti yrityksen tärkein voimavara, ja on tärkeää, että työntekijät ymmärtävät yrityksen tilanteen. Työn tekemiseen liittyvissä muutostilanteissa yhteistoimintamenettely on yli 20 työntekijän yrityksissä lakisääteinen, siis pakollinen, mutta myös muissa yrityksissä oikean tiedon jakaminen ja vuorovaikutus työntekijöiden kanssa edesauttaa sopeutustoimien suunnittelua ja täytäntöönpanoa.

Hallitse yrityksesi riskejä -linkin takana on asiakkaittemme käytettävissä Asianajotoimisto Susiluoto Oy:n ja Finva Finanssikoulutus Oy:n yhdessä laatima, yritysten riskienhallintaa käsittelevän verkkokurssin materiaali. Se sisältää tärkeää tietoa yrityksen strategisten, taloudellisten ja operatiivisten riskien hallinnasta ja selventää myös Force majeure ja liikavaikeus (hardship) -tilanteita.

Oikeudenkäynnit pääosin keskeytyvät ja siirtyvät, mikä merkitsee niiden ruuhkautumista epidemian jälkeiseen aikaan. Uudet vireille saatettavat asiat siirtyvät näin ollen myös käsiteltäväksi kauemmas tulevaisuuteen. Me käytämme nyt oikeudenkäynneistä vapautuvan ajankin valmistelu- ja selvittelyvaiheessa olevien ja uusien toimeksiantojen edistämiseen ja pyrimme tässä tilanteessa etsimään asiakkaallemme parasta mahdollista neuvottelu- ja sovintoratkaisua. Se on nyt aiempaakin korostuneemmin nopein ja kustannustehokkain ratkaisu.